Can Caralleu

Habitatge social per a Joves, Barcelona
Young Social Living, Barcelona

José Manuel Toral & Marta Peris, Arquitectes